Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Korcule.com s.r.o. so sídlom Lužná 19, 85104 Bratislava, IČO: 46 588 272, IČ DPH: SK2023475872, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka číslo: 80202/B (ďalej len Korcule.com) a zákazníkov Spineo.sk, ktoré vznikajú na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Korcule.com ako predávajúcim a zákazníkom ako nakupujúcim v internetovom obchode www.spineo.sk.

 

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční kupujúci kliknutím na ikonu „pridať do košíka“ . Kliknutím na ikonu „platba a doprava“ kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. vyplnení údajov potrebných pre uskutočnenie objednávky (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „potvrdiť a objednať“ (s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar) zašle kupujúci objednávku predávajúcemu. Kupujúci následne bez zbytočného odkladu obdrží mail potvrdzujúci objednávku/akceptáciu objednávky. Daný mail obsahuje číslo objednávky,  informácie s názvom a druhom tovaru, predpokladaný termín dodania, cenu za tovar, cenu za dopravu, miesto, na ktoré má byť tovar dodaný, spôsob platby a celkovú sumu. Doručením potvrdzovacieho mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

Dodacie lehoty

 

Pri každom produkte, poprípade pri každej veľkostnej alebo farebnej variácii produktu uvádzame konkrétnu dodaciu lehotu. Väčšina nami ponúkaného tovaru je označená ako „skladom na predajni“. Takto označený tovar expedujeme v ten istý pracovný deň po objednávke, ak je uskutočnená do cca 14:00 hod. Ak je objednávka uskutočnená neskôr, vyexpedujeme ju nasledujúci pracovný deň. Samozrejme, ak nám to časové a kapacitné okolnosti dovolia, objednávku vyexpedujeme v ten istý pracovný deň aj v prípade, že ju prijmeme po 14:00 a je na sklade.

Pri tovare alebo variácii tovaru, ktorý nedržíme priamo na našom sklade uvádzame počet dní za koľko môže byť spomínaný tovar dostupný. Do uvedeného počtu dní potom tovar môžeme vyexpedovať alebo pripraviť zákazníkovi na osobný odber.

V prípade, že sa dodacia lehota na tovar nečakane predĺži alebo sa ukáže, že ju nie je možné dodržať, budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať, či už prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu.

V ponuke máme taktiež  tovar, ktorého dostupnosť je neistá alebo dodacia doba dlhšia (spravidla dva týždne). Takýto typ tovaru je označený ako „na objednávku“. Po objednaní takto označeného tovaru budeme zákazníka bezodkladne informovať o dodacej lehote tovaru. V prípade záujmu o takto označený tovar nás zákazník taktiež môže kontaktovať a informovať sa o dodacej lehote.

 

Miesto a spôsob dodania tovaru

 

Záväzok Korcule.com s.r.o. je splnený momentom odovzdania tovaru zákazníkovi, oprávnenej osobe alebo odovzdaním prepravcovi. Zákazník si môže vybrať spôsob dopravy, ktorý mu najviac vyhovuje. Pripravenie na osobný odber na našej predajni nie je spoplatnené. Doprava prostredníctvom kuriéra GLS je spoplatnená rovnako sumou 3€. Pri nákupe nad 80€ zákazník poplatok za dopravu neplatí. Pri doprave kuriérom môže zákazník očakávať dodanie tovaru nasledovný pracovný deň  od vyexpedovania objednávky. V prípade dodania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je tovar treba očakávať v intervale 1-3 pracovných dní od vyexpedovania zásielky.  O tom, že bola objednávka vyexpedovaná bude zákazník informovaný prostrednícvom emailu. Priebežný stav si taktiež môžete overiť vo Vašom účte na stránke spineo.com. V prípade, že Vám tovar nebol doručený tak, ako bolo deklarované alebo máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa dodania tovaru, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník aj účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záväzok dodania tovaru je splnený aj v prípade, že si zákazník tovar neprevezme alebo odmietne tovar prevziať. Ak si zákazník tovar neprevezme alebo ho odmietne prevziať, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.

Korcule.com s.r.o. taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie zapríčinené doručovateľom alebo zadaním nesprávne udanej adresy príjemcu. Zákazník prevzatím tovaru na mieste dodania a uhradením plnej kúpnej ceny nadobúda vlastnícke právo k tovaru.

Spôsob platby:

-       Dobierka,

-       prevod na účet pred vyexpedovaním tovaru (číslo účtu je uvedené na proforma faktúre, ktorá je súčasťou potvrdenia objednávky),

-       hotovosť, platba kartou (na predajni),

 

Poštovné a poplatky za dopravu

Jednotlivé poplatky sú rozpísané v sekcii doprava.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záruka 24 mesiacov. Pri športovej výžive je dátum spotreby uvedený na obale.

Záruka sa nevzťahuje na štandardné opotrebovanie tovaru.

Korcule.com s.r.o. sa taktiež zaväzuje  k odoslaniu tovaru bez vád a dodanie v množstve a kvalite podľa objednávky, v prípade, že došlo k akceptácii tejto objednávky

 

Stornovanie objednávky

Ak si želáte stornovať Vašu ešte zatiaľ nevyexpedovanú objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte.

Taktiež si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku v prípade, že Vami objednaný tovar už nebude možné dodať z dôvodu nedostupnosti u dodávateľa, zastavenia výroby alebo kvôli tomu, že nebude možné dodržať dohodnutú lehotu dodania alebo cenu tovaru.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, reklamácia

 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník je povinný odoslať tovar, ktorý nejaví žiadne známky používania, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s faktúrou. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako doporučenú zásielku. Zásielku odporúčame poistiť, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru či zásielky. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. 

Právo na odstúpenie od zmluvy je treba uplatniť písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči akým je napríklad e-mail. Buď nám teda pošlite balík, v ktorom nám Vašu požiadavku uvediete písomne (môžete použiť aj formulár na stiahnutie) alebo nás o požiadavke týkajúcej sa výmeny informujte prostredníctvom e-mailu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je  oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané  najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s dodaním tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

1) tovar musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.), v pôvodnom stave

2) tovar nesmie byť akokoľvek poškodený, nesmie javiť známky opotrebenia a používania

3) tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale

4) k tovaru musí byť priložená kópia dokladu o kúpe (faktúra) 

5) k tovaru taktiež priložte list s číslom účtu na ktorý sa má platba za tovar vrátiť. V prípade výmeny v sprievodnom liste prosím uveďte za čo  Vám máme vrátený tovar vymeniť. Ak Vám je pohodlnejšia e-mailová komunikácia, napíšte nám číslo účtu alebo požiadavku na vrátenie na obchod (zavináč) korcule.com

6) v prípade záujmu môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Tovar prosím zašlite poštou alebo kuriérom na adresu našej predajne (ak to máte blízko, môžete ho aj priniesť osobne):

Korcule.com s.r.o. 

Lužná 19

85104 Bratislava

tel. č.: 0917 945 058

 

V prípade, že balík zasielate poštou, využite na poslanie zaslanie prostredníctvom "Balíka na adresu", aby tak bol tovar dodaný priamo k nám do firmy. 

 

V zmysle ust. § 7 ods. 6 zák. č 102/2014 Z.z. o odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. holiace strojčeky, epilátory, strihače vlasov, zubné kefky, masážne stroje, slúchadla, handsfree a pod.)
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

 

Na stiahnutie:

Príloha č.1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č.2 - Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 

Kúpnu cenu vám vrátime čo najskôr. Najneskôr však do 14 dní, na účet, ktorý je uvedený v odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy sú taktiež refundované náklady na dodanie tovaru v hodnote najlacnejšej možnosti dopravy.

 

Reklamácia

V prípade reklamácie je tovar potrebné poslať alebo priniesť na adresu predajne:

Korcule.com s.r.o. 

Lužná 19

85104 Bratislava

tel: 0917 945 058

 

Tovar nemusí byť v pôvodnom obale alebo krabici. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť kópia dokladu o kúpe. K reklamovanému tovaru taktiež priložte vaše kontaktné údaje a vyplnený formulár na reklamáciu. 

 

Na stiahnutie:

Formulár na reklamáciu

 

Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci i v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim a predávajúcim  a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.spineo.sk v časti môj účet.

 

Prevádzkovateľ internetových stránok www.spineo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Korcule.com s.r.o. a zákazníkom. Právne vzťahy, ktoré sú založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Prípadne individuálne dohodnutými podmienkami.

Korcule.com s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.spineo.sk.