Rámy na kolieska

Rámy na kolieska

Rámy na kolieska sú podstatnou súčasťou korčuliarskej výbavy. Veľkosť koliesok, ktorá sa do rámu zmestí z veľkej časti ovplyvňuje dĺžku samotného rámu a jeho manévrovateľnosť. Hi-lo rámy s menším kolieskom na druhom mieste korčuliarovi navyše poskytnú pridanú hodnotu v podobe zníženého ťažiska.