Tréningová séria II. – Správna technika

Tréningová séria II. – Správna technika

Technika jazdy na rovine je fundamentálnym základom samotnej aktivity inline korčuľovania. Preto je dôležité aby každý inline korčuliar ovládal jej základné princípy. Cieľom každej formy korčuľovania je využívať svoje telo a techniku tak, aby sa to čo najmenej prejavovalo na fyzickej vyčerpanosti počas jej vykonávania. Inak povedané chceme dosiahnuť čo najvyššiu pohybovú efektivitu po čo najdlhšiu dobu, za vydania čo najmenšieho množstva energie. Preto sa ti pokúsime priblížiť jej zásady, ktorými sa môžeš riadiť každým dňom na kolieskach. Je vhodný pre tvoj fitness tréning ako aj tréning rýchlokorčuľovania kde práve faktor techniky hraje najvýznamnejšiu rolu.

Cyklus a zásady správnej techniky

1.    Fáza základnej pozície

Táto poloha tela je označovaná aj ako najaerodynamickejšia keďže je výrazne znížený odpor vzduchu. Preto sa postoj tela musí prispôsobiť. Ťažisko tela je v najnižšom možnom bode. Ako znázorňuje obrázok, kolená sú v zhruba 90 stupňovom uhle a zadok smeruje nadol. Kolená, špička chodidla a ramená sú v jednej rovine.

Základná pozícia

Základná pozícia

2.    Odrazová fáza

Technika odrazu je hnací pohon. Čím lepšie je zvládnutá tým vyššiu rýchlosť môže korčuliar dosiahnuť. Tento odraz je vykonaný do strany, za predpokladu, že sú nohy paralelne. Ramená ostávajú na jednej úrovni a trup je stabilizovaný CORE svalovým ústrojenstvom. Boky pracujú v náš prospech a tak ich mierne aktivujeme tým, že vnútorný bok odrazu smeruje v smere červenej šípky keď sa vnútorná korčuľa pri odraze dostáva na vonkajšiu hranu.

Fáza Odrazu

Fáza Odrazu

Pri využívaní horných končatín je dôležitá synchronizácia k nohám ako je uvedené na obrázku. Ak sa natiahne priamka mala by byť rovná. Čím sa vonkajšia noha odráža viac do strany, tým je v odraze aj viac energie a tak je možné dosiahnuť vyššej rýchlosti – jeden z hlavných receptov k dosiahnutiu čo najvyššej rýchlosti.

3.    Zotavovacia fáza

Je tiež najkomplikovanejšou fázou keďže sa v nej nachádza najviac pohybu a je tak bránou k novému odrazu. Túto fázu teda rozdelíme na jednotlivé sekvencie. Ako video-príklad nám poslúži niekoľko násobný majster sveta Bart Swings. (Video link)

Prenos váhy z jednej nohy na druhú

Začína odľahčením vonkajšej nohy a prenesením celej váhy na vnútornú nohu odrazu. Bok smeruje do strany a vyvažuje tak rovnováhu. Slúži ako tlmič pre zvyšok tela. Vnútorné rameno (pravé na obrázku) je v ľahkom náklone smerujúcom nadol čím umožňuje takzvaný ‚UNDER PUSH‘ alebo aj kompenzačný odraz dvojitého odrazu. Telo sa dostáva do fázy domnelého pádu.

Prenos váhy s underpush odrazom

Prenos váhy s underpush odrazom

Podsunutie vnútornej nohy a zotavenie vonkajšej

Celá váha je na vnútornej nohe a vonkajšia sa dostáva do regeneračnej etapy. Vnútorná je v maximálnom podsunutí a špička sa začína vytáčať do protismeru aby zabránila pokračovaniu domnelého pádu. V tejto časti je však namierená priamočiaro. Vonkajšia sa po oblúku a pokrčení posúva akoby do zákrytu vnútornej, ktorú môžeme spozorovať na ďalšom obrázku. Ruky sa pomaly uvoľňujú a chystajú sa na presun.

Začiatok prechodu v odraze

Začiatok prechodu v odraze

Noha v zákryte a zmena pozície rúk

Vonkajšia noha sa dostala do zákrytu. Ruky sa pomaly presúvajú na druhú stranu. Špička začína smerovať v tomto prípade mierne vpravo. Avšak prílišné vykrivenie by znamenalo odraz dozadu takže musí ostať paralelne. Počas celého prechodu je horná časť tela veľmi stabilná. Aktívne sú nohy boky a ruky. Všetko ostatné je stabilizované CORE svalovým ústrojenstvom. Vonkajšia noha v zákryte je pripravená na plynulý prechod do fázy odrazu. V tejto fáze je dôležité aby horná časť tela, najmä ramená, ostali stabilné a nevýtačali sa príliš do strany. Nemali by slúžiť ako komenzácia pohybu zvyšku tela.

Nohy 'IN-LINE' v línii

Nohy ‚IN-LINE‘ v línii

Prechod základnou pozíciou

Dostávame sa na koniec celého cyklu ktorý sa opakuje aby vytvoril plynulý pohyb. Vnútorná noha sa začína posúvať do strany aby sa dostala do maximálnej polohy odrazovej fázy. Vonkajšia sa zo zákrytu dostáva priamočiaro dopredu a ukladá sa takmer paralelne s vnútornou čo pripomína základnú pozíciu kde sme začínali. Ruky sa plynule presúvajú na druhú stranu. Fáza týmto uzatvára cyklus základných princípov inline techniky na rovinkách.

Prechod základnou pozíciou

Prechod základnou pozíciou

Týmto by si mohol mať svoju techniku zmáknutú. Pamätaj však na to, že technika sa nedá upraviť za pár dní. Je potrebné na nej dlhodobo a cieľavedomo pracovať. V prípade, že hľadáš optimálny prostriedok pre tvoj tréning, neváhaj a navštív Korcule.com, kde nájdeš širokú ponuku kolieskových korčúľ a iných doplnkov nie len pre korčuľovanie.